"Skärpiplärka i vinterdräkt" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

Skolplansch
Blåval
(skador)
100:-
(såld)

Skolplansch
Gorilla
(skador)
100:-
(såld)

Skolplansch
Kanin
(skador)
100:-
(såld)

Skolplansch
Knölsvan
(skador)
100:-
(såld)

Skolplansch
Järnåldern
(skador)
100:-
(såld)

Skolplansch
Trädgårdens Växtsjukdomar No 7

300:-
(såld)

Skolplansch
Jordbrukets Växtsjukdomar No 9
(skador)
100:-
(såld)

Skolplansch
Högsommarens blommor
(skador)
100:-
(såld)

Skolplansch
Lama
(2st)
200:-
(sålda)

Skolplansch

Humleblomster mfl.

300:-
(såld)

Skolplansch
Duvor

200:-
(såld)

 

"Gluttsnäppa" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Dubbeltrast" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Småspof" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Domherre, ung" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Snösparf"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Grå Flugsnappare"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Tretåig Hackspett"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Drillsnäppa"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Tallbit"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

Avlutat spegelfönster
115x75cm

600:-
(såld)

Skolplansch

Katt

200:-
(såld)

Skolplansch

Svin

200:-
(såld)

Skolplansch
"Jesus besökes av vise män från Österlanden"
                                                                                      200:-
(såld)

Skolplansch

Gök & Nattskärra

200:-
(såld)

Skolplansch

Gröngöling & Spillkråka

200:-
(såld)

Skolplansch

Duvhök

200:-
(såld)

Skolplansch

Dagfjärilar I

300:-
(såld)

"Gråsiska" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

Inramning kan ordnas.
(såld)

"Skärsnäppa"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

Inramning kan ordnas.
(såld)

Skolplansch

Ejder

300:-
(såld)

Skolplansch

Storskrake

300:-
(såld)Skolplansch

Storfjärilar

300:-
(såld)

 
Skolplansch

Lama

200:-
(såld)

 Skolplansch

Snödroppe300:-
(såld)

 Skolplansch

Kabbeleka300:-
(såld)

 Skolplansch

Ängsalvia300:-
(såld)

 Skolplansch

Ängskrasse300:-
(såld)

 Skolplansch

Bergsnejlika300:-
(såld)
Skolplansch

Koraller & Svampar


200:-
(såld)

 

Skolplansch

Vikingaflotta
200:-
(såld)

 
Skolplansch

Känguru

200:-
(såld)

Skolplansch

Ko

200:-
(såld)
Spegelfönster

63x50cm


350:-
(såld)

"Lafskrika" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

Inramning kan ordnas.
(såld)

Skolplansch

Geologiska tavlor No 4

100:-
(såld)

Skolplansch

"Steglitsa, Grönsiska & Bofink"

  200:-
(såld)

"Bergand"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-
Inramning kan ordnas.
(såld)

"Sångsvan"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

Inramning kan ordnas.
(såld)

Skolplansch

Stockholms hamn på Gustav Vasas tid
200:-
(såld)

Skolplansch

Belägring av en borg
200:-
(såld)

Skolplansch

Sveriges lösa jordarter

100:-
(såld)
Oscar Ohlson
1861
Olja på duk
82x64cm
 800:-
(såld)

Skolplansch

Geologiska tavlor No 5
100:-
(såld)


"Trädgårdssångare"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)
Skolplansch

"Husfluga"
                                                                                 


    200:-
(såld)

Spegel
med facett-slipat orginalglas

57x88cm


200:-
(såld)

Oljemålning "Egeskov vid Skarritsö"
PN 1886
32x22cm
Renoverad hos måleriekonservator
Pia Lendemar
1.500:-
(såld)

Skolplansch

"Bokbindare"
Urban Rejle 1952
 200:-
(såld)
Skolplansch
dubbelsidig
"Ängsbackens fåglar"
&
"Lövskogens fåglar"
   200:-
(såld)

"Sillmås, ung" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Prutgås" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Sångtrast" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Svartmes" & "Kärrmes"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Trädlärka"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Snösparf i vinterdräkt"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Ortolansparf"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)


"Tretåig Hackspett"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

Stor olja på duk
109x80cm
Monogramsignerad 1896

800:-
(såld)

"Strömstare"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Gulärla"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Gransångare"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)


"Svarthätta"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)
Spegelfönster

Avlutat

84x38cm

400:-
(såld)

"Tretåig mås, ung" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Trädpiplärka" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Gulnäbbad Hämpling" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Sothöna"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Hvitkindad Gås"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Backsvala"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

Skolplansch

Kineser

200:-
(såld)

Skolplansch

"Moses i vassen"
                                                                                      200:-
(såld)

Skolplansch

"Istiden"
                                                                                   200:-
(såld)

Skolplansch

"Varg"
                                                                        200:-
(såld)

Skolplansch

"Ekorre"
                                                                                      200:-
(såld)
Skolplansch

"Bi"
                                                                                 


    200:-
(såld)
Skolplansch

"Insekter II"
                                                                                 


    200:-
(såld)
Skolplansch

"Insekter I"
                                                                                 


    200:-
(såld)
Skolplansch
dubbelsidig
" Fåglar kring gården sommartid"
&
"Fjällets fåglar"
   200:-
(såld)

Skolplansch

"Trastar"
  200:-
(såld)

Skolplansch

"Hare"
   200:-
(såld)

Skolplansch

"Sånglärka & Sädersärla"
 200:-
(såld)

Skolplansch

"Hermelin, Åkersork, Småvessla & Igelkott"
   200:-
(såld)

Skolplansch

Pelikan, Mås & Pingvin 

200:-
(såld)

Skolplansch

Myrslok

200:-
(såld)

Skolplansch

Ormar & Ödlor

200:-
(såld)

Skolplansch

Kungskobra mfl.

200:-
(såld)

Skolplansch

Gorilla

200:-
(såld)

Skolplansch

Känguru

200:-
(såld)

Skolplansch

Indianer

200:-
(såld)

Skolplansch

Bamburör

200:-
(såld)

Skolplansch

Morkulla

200:-
(såld)

Skolplansch

På Sumatra

200:-
(såld)
Skolplansch

Gorilla

200:-
(såld)

Skolplansch

Bomull

200:-
(såld)

Skolplansch

Egyptisk gravkammare

200:-
(såld)

Skolplansch

Varubyte mellan fenicier och kelter

200:-
(såld)

Skolplansch

Ekorre

200:-
(såld)

Skolplansch

Sjölejon

200:-
(såld)
Spegelfönster

Avlutat

56x37cm

400:-
(såld)

Skolplansch

Sånglärka & Sädesärla

200:-
(såld)

Skolplansch

Sothöna & Skäggdopping

200:-
(såld)

Skolplansch

Geologiska tavlor No 10
100:-
(såld)

Skolplansch

Geologiska tavlor No 8
100:-
(såld)

Skolplansch

Geologiska tavlor No 7
100:-
(såld)

Skolplansch

Geologiska tavlor No 6
100:-
(såld)

Skolplansch

Bensinmotor 1929
100:-
(såld)

Skolplansch

Bell-telefon
100:-
(såld)

Skolplansch

Elektrisk kraftöverföring
100:-
(såld)

Skolplansch

Jordens årliga rörelse
100:-
(såld)

Skolplansch

Månen från ny till nedan
100:-
(såld)

Skolplansch

Solens planetsystem
100:-
(såld)

Skolplansch

Nordens berggrund
100:-
(såld)

Skolplansch
Kungaval vid Mora Sten under vendeltiden
(½ storlek)
200:-
(såld)

Skolplansch

Vikingaflotta
200:-
(såld)

Skolplansch

Fornnordisk gäststuga
200:-
(såld)

Skolplansch

Gravsättning
200:-
(såld)

Skolplansch

Medeltida ting
200:-
(såld)

Skolplansch

Japaner
200:-
(såld)

Skolplansch

Beduiner
200:-
(såld)

Skolplansch

Polynesier
200:-
(såld)
Skolplansch

Gullvivor i björkbacken

200:-
(såld)

Skolplansch

Aborre, Mört & Gädda
200:-
(såld)
Skolplansch

Ryggradsdjurens byggnad
Fåglar

200:-
(såld)

Skolplansch

Sniglar & Snäckor
200:-
(såld)

Skolplansch

Daggmaskar
200:-
(Såld)

Skolplansch

Haj
200:-
(såld)

Skolplansch

Kungstiger
200:-
(såld)

Skolplansch

Häger
200:-
(såld)

Skolplansch

Savannaområdet
200:-
(såld)

Skolplansch

Mullvad & Fladdermus
200:-
(såld)

Skolplansch

Elefant
200:-
(såld)

"Rackelhane"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)


"Ringdufva"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"En-pucklig kamel"
Sven Ekblom
100x70
 200:-
(såld)
Skolplansch
Äldre Järnåldern (Fimbulvinter)
målad av Nils Asplund 1938

 200:-

(såld)
Skolplansch
Yngre Stenåldern
målad av Nils Asplund 1930-tal

 200:-

(såld)

"Skogssnäppa" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Storspof" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Alförrädare"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)


"Salskrake"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Prutgås"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-
(såld)


"Lilla Hackspetten"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

Skolplansch

Sniglar och snäckor

200:-

(såld)

"Nötskrika" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Löfsångare"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld).

Spegelfönster

Vitmålad

53x48cm

200:-
(såld)

"Bofink" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Lappsparf"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)
4st Litografiska handkolorerade
tryck av Axel Jacob Salmson

Häradsdräkter
Bara och Oxie Härader

300:-/alla
(såld)

"Känguru"
Sven Ekblom
100x70

 200:-
(såld)

"Myror med stack"
M. Richter
100x70

 200:-
(såld)

"Lerslättsjön"
Gerd Rissler 1945
105x80

 200:-
(såld)

"Kricka" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Lappmes"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Neapel och Vesuvio"

100x70

 200:-
(såld)

"Fjällvärlden"
Gerd Rissler 1945
105x80
 200:-
(såld)

"Hamnen i en Hansa-stad"
F. Beyle
100x70
 200:-
(såld)

"Hvit Stork"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Hökuggla"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

Fönsterspegel

76x40cm


400:-
(såld)

"Kaja"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Pilfink"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)


"Ärtsångare"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

Flora Danica

Handkolorerad kopparstick
 av Johan Lange
1861-1883

No. 2934

Hättemossa
&
Rödtandad hättemossa
100:-
(såld)
"Skata"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Blåmes" & "Tofsmes"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Grönsiska" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Nötväcka" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Stjärtmes" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Hussvala" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Domherre" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Talgoxe"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Svart och Hvit Flugsnappare"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Kråka"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Gråsparf"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)


"Större Hackspett"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Gulsparf"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-
(såld)


"Nötkråka"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)Dörrspegel

56x43cm


400:-
(såld)

"Rosenfink" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Sommargylling"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

(såld)

"Ejder i öfvergångsdräkt"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)
Skolplansch
Ormvråk
målad av Nils Tirén 1929

 300:-

(såld)
Skolplansch

Huggorm & Snok
1932

250:-

(såld)

"Gräsand" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Fiskmås i vinterdräkt" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Hvittrut, ung" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Bergfink i sommardräkt" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Råka"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

Änglatavla
med målad glaspaspartout
1800tal
14x22cm
100:-
(såld)

Änglatavla
med målad glaspaspartout
1800tal
14x22cm
100:-
(såld)

Flora Danica

Handkolorerad kopparstick
av Johan Lange
1861-1883

No. 2993

Sågtrumpetmossa
&
Knappnålsmossa

100:-
(såld)

"Större Korsnäbb" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Kärrsnäppa"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Sidensvans"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Brushane" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Korp"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Hafssula"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)


"Kungsörn"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

Inramning kan ordnas.

(såld)

"Tornfalk"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

Inramning kan ordnas.

(såld)

"Strandskata"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

Inramning kan ordnas.

(såld)

"Gärdsmyg" & "Kungsfågel" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-

Inramning kan ordnas.

(såld)


"Större Hackspett"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Tornsvala"

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)

"Stare" 

ur von Wrights "Svenska Fåglar"
målade på 1830-talet

Tryckt hos A Börtzells,Stockholm
1918-21

39x28cm
100:-


(såld)Karl X Gustav

Gammalt tryck från
Centraltryckeriet
Stockholm

55x40cm

 70:-
(såld)Karl XII

Gammalt tryck från
Centraltryckeriet
Stockholm

55x40cm

 70:-
(såld)Karl XI

Gammalt tryck från
Centraltryckeriet
Stockholm

55x40cm

 70:-
(såld)Glasmästarspegel

(bakom bakstycket finns ett nästan helt brev daterat Jönköping 12 maj 1822)

78x30


 400:-
(såld)

Rakspegel
med hylla

54x40cm


250:-

(såld)
Isidor Törnström
Olja på pannå
30x41cm
Proveniens: Anton Wahledovs konstsamling
700:-
(såld)
Skarrit Sö
Fotogravyr efter
PC Skovgaard (1817-1875)
Orginalet målat 1845
93x73cm
300:-

(såld)

Stor oljemålning av
Henning Öfverbeck efter
Marcus Larsons "Vattenfall i Småland"
98x118cm
 1.500:-

(såld)


Skolplansch
"Ormar & ödlor"

200:-
(såld)

Flora Danica

Handkolorerad kopparstick
av Johan Lange
1861-1883

No. 2887

Bäcknate

100:-
(såld)

Flora Danica

Handkolorerad kopparstick
av Johan Lange
1861-1883

No. 2956

Busktrampört


100:-
(såld)

Flora Danica

Handkolorerad kopparstick
av Johan Lange
1861-1883

No. 3058

Aspfjädermossa
&
Hårtrindmossa

100:-
(såld)

Spegelfönster
106x98 cm

1.100:-/st

(såld)


Niels Borch
Olja på duk
68x58cm
 500:-

(såld)

Flora Danica

Handkolorerad kopparstick
av Johan Lange
1861-1883

No. 3003

Strandråg

100:-
(såld)
S.T. Wikén

Ram-mått 67x86 cm

600:-


(såld)


Flora Danica

Handkolorerad kopparstick
av Johan Lange
1861-1883

No. 2901

Praktmjölke

100:-

(såld)"Alförrädare"

von Wrights "Svenska Fåglar"

Tryckt hos A Börtzells
Stockholm

39x28cm

200:-

(såld)"Ringdufva"

von Wrights "Svenska Fåglar"

Tryckt hos A Börtzells
Stockholm

39x28cm

200:-

(såld)"Kungsörn"

von Wrights "Svenska Fåglar"

Tryckt hos A Börtzells
Stockholm

39x28cm

200:-

(såld)"Hafssula"

von Wrights "Svenska Fåglar"

Tryckt hos A Börtzells
Stockholm

39x28cm

200:-

(såld)

Skolplansch

Huggormar & snok
250:-

(såld)

                   Gustaf Tenggren
       (efter Oscar Törnå, målad1918 )
Efterträdde John Bauer som illustratör till "Bland tomat och troll" 1917-26.
Var art director hos Walt Disney 1936-40 med bl.a. Pinocchio och Snövit på sitt CV .
                                  500:-

                                 (såld)

Skolplansch
Igelkott, åkersork,
småvessla och hermelin.
Orginalet målat 1927
350:-

(såld)